≡ MENU
Úvodní strana » O nás » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

A ) VZNÍK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezí C.A. a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané „cestovní
Smlouvy“. Tímto zákazník stvrzuje svým podpisem že jeho rezervace na pobyt je platná.
Tomislav Vojnovič - cestovní agentura DALMACIJATOUR byla založená v roce 1999.
Zákazník má možnost nahlédnout k OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
přímo v kanceláři C.A. Dalmacijatour, anebo na stránkách: www.dalmacijatour.cz.
V případě že se údaje na „cestovní smlouvě“ a internetové prezentaci odlišují, jsou závazné údaje uvedené
na cestovní smlouvě.

 
B ) TYP UBYTOVÁNÍ

Cena za apartmán ( apartmánem se rozumí když je ložnice oddělená od kuchyně )
a studio ( studiem se rozumí když je ložnice v rámci kuchyně nebo obýváku a není samostatná místnost )
zahrnuje: ložnice ( ložní prádlo-povlečení ), vybavení kuchyně ( lednice, mrazák, sporák, příbory, nádobí), koupelná + wc,
balkon-terasa, grill, místo na parkování.
Cena za pokoj zahrnuje: ložnice ( ložní prádlo-povlečení ), koupelná + wc, balkon-terasa,
grill, místo na parkování. Cena za mobile home zahrnuje: ložnice ( ložní prádlo-povlečení ),
vybavení kuchyně ( lednice, mrazák, sporák, příbory, nádobí), koupelná + wc, balkon-terasa.
Všechny typy ubytování zahrnují spotřebu vody, el. energie, závěrečný úklid ( kromě mobilních domu Soline kde se úklid platí zvlášť ) a
výměnu ložního prádla jednou za týden.
  
 
C ) ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI A CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraniči a
proto doporučujeme možnost uzavření cestovního pojištění od pojišťovny ERV.

 
D ) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník má možnost uhradit zálohu v Kč a doplatek na místě pobytu v Eurech, nebo rovnou zaplatit celkovou částku za pobyt v Kč. V obou případech se na místě pobytu platí pobytová taxa ( lázeňský poplatek ), pokud není na cestoví smlouvě uvedeno jinak. Nevztahuje se na podmínky partnera Adriatic.
 
 
E ) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA – STORNO POPLATKY

STORNO PODMÍNKY - Zrušení pobytu ze strany klienta:

STORNO PODMÍNKY - Zrušení pobytu ze strany klienta:
Zákazník je oprávněn odstoupit od vztahu s C.A. před uskutečněním pobytu. Zrušení musí být
provedeno písemní formou ( e-mailem nebo poštou ). Pro určení doby zrušení pobytu je rozhodující
doručení písemného oznámení o zrušení a Při tom platí následující storno poplatky:

40 až 30 dnů před nástupem……………………………………………………..15 % ze zaplacené zálohy
29 až 10 dnů před nástupem……………………………………………………..40 % ze zaplacené zálohy
9 až 3 dní před nástupem……………………………………………………….…70 % ze zaplacené zálohy
2 a méně dnů před nástupem……………………………………………………100 % ze zaplacené zálohy

V případě že se platí celková částka, storno poplatky se platí z celkové částky. Pokud se klient rozhodne až na místě pobytu ukončit nebo zkrátit svůj pobyt, zálohová ani doplatková částka se nebude snižovat.
Pokud klient zakoupí pobyt od partnera Adriatic.hr, platí storno podmínky uvedeného partnera kterým se klient a CA Dalmacijatour musí řídit. Pokud si klient zakoupí pobyt v resortu nebo hotelu, rovněž tady platí storno podmínky uvedených objektu kterým se jak klient, tak i CA Dalmacijatour musí řídit..


F ) CESTOVNÍ DOKLADY

Zákazník odpovídá za platnost svých cestovních dokladů v době konání pobytu. 

 
G ) ŠKODY

Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním
prostředku nebo v ubytovacím zařízení. C.A. Dalmacijatour neodpovídá za škodu která
byla takto způsobená. V tomto případě je zákazník povinen uhradit škodu na místě, tzn. přímo dopravci, poskytovateli služeb nebo majiteli objektu ve kterém k této události dojde. 

 
H ) REKLAMACE

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě pobytu umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného a včasného vyřízení reklamace. Nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od skončení pobytu.

  
I ) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ústní informace, které zákazník obdrží v prodejním místě, nebo formou korespondence emailem, nezavazuje C.A. Dalmacijatour více než je uvedeno v písemné nabídce na stránkách www.dalmacijatour.cz.
V případě nejasnosti před podpisem cestovní smlouvy ( přihlášky ) se obraťte na pracovníka
C.A. Dalmacijatour. Podepsáním cestovní smlouvy ( přihlášky ) vyslovuje zákazník souhlas se
všemi body ve všeobecných podmínkách.

Tip: Pokud se Vám úkol zdá těžký, klikněte na tlačítko Jiný úkol

Pole označená * jsou povinná.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0